Cunoașterea, însușirea și respectarea acestui regulament este obligatorie pentru toți membrii clubului. Prin achitarea unui abonament, respectiv a unei sedințe, certificați respectarea cu strictețe a REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ. Prezentul regulament de ordine interioară se aplică tuturor persoanelor care își desfășoară activitatea sau au acces pe baza de legitimații/abonamente în cadrul locațiilor BRI JOBSTORE S.R.L. (STAR GYM, Star Gym).

– Programul de Funcționare
Star Gym 1 Mai: Strada Arțarului Nr. 3 (Ciupercă)
Luni-Vineri 07-22
Sâmbătă 09-16
Duminică 09-14

Star Gym Căpșunărie: Strada Căpșunilor Nr. 2
Luni-Vineri 07-23
Sâmbătă-Duminică 09-17

BRI JOBSTORE S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica oricând programul de funcţionare al cluburilor precum şi orele de program ale cursurilor organizate în cadrul acestora, modificările urmând a fi aduse la cunoştinţa Membrilor în timp util, prin afişare la recepție sau pe website-ul www.stargym.ro . Membrii trebuie să respecte întocmai programul de funcţionare al cluburilor.

– Accesul în incinta cluburilor va fi permis numai pe baza cardului de membru și după achitarea abonamentului sau după achitarea serviciilor dorite la recepție. Cardurile/abonamentele sunt nominale, ele nu pot fi transmise altor persoane.

– Clienții au obligația de a respectă tipul de abonament ales. Utilizarea altui serviciu, în afară celui plătit, va atrage plata suplimentară, conform prețului serviciului suplimentar.

– Accesul și participarea membrilor la clasele de grup/aerobic/alte sporturi, organizate sub conducerea instructorilor Star Gym, se face numai pe baza de programare și în limita locurilor disponibile. Anularea unei rezervări se face cu minim 3 ore înainte de începerea clasei, în caz contrar se consideră ședința efectuată. La fel și programările neonorate se consideră ședințe efectuate.

– În lipsa unui număr minim de 3 participanți, Star Gym își rezervă dreptul de a anula o clasa de grup/aerobic și de a notifica participanții cu minim 3 ore înainte.

– Membrii au luat la cunoștință și acceptă faptul că, pe perioada derulării abonamentului, STAR GYM își rezervă dreptul de a modifică orarul claselor de grup, precum și de a anula clase, cu notificarea prealabilă transmisă membrilor într-un termen rezonabil.

– Accesul in sală se va face obligatoriu cu echipament sportiv corespunzator, încalțăminte de schimb si cu prosop. Este strict interzisă efectuarea antrenamentelor în încalțămintea de stradă/din exterior.

– Este interzis accesul la dușuri și în saună cu încalțăminte obișnuită.

– Este interzis accesul în incinta locației cu animale.

– Membrilor li se interzice utilizarea în cadrul STAR GYM a unui limbaj neadecvat sau ofensator precum și orice tip de violenţă fizică şi/sau verbală, atât faţă de ceilalţi Membri cât şi faţă de personalul STAR GYM. Membrii care sunt nemulțumiţi de serviciile STAR GYM trebuie să anunţe personalul de la recepţie în acest sens .

– Fumatul, vapatul şi folosirea tutunului nu sunt permise în incinta STAR GYM. Accesul în cadrul STAR GYM sub influență alcoolului, drogurilor, stimulentelor, sedativelor/substanțelor halucinogene sau substanțelor ilegale sau unor altor asemenea substanțe sau consumul acestora în STAR GYM precum și comercializarea/vânzarea acestora, este interzisă.


– Din motive de securitate, este strict interzisă deţinerea / posesia de către Membri sau de către invitaţii acestora a oricăror arme (inclusiv arme de foc, arme cu gaz, spray-uri paralizante sau arme cu electrosocuri), în incinta STAR GYM.

– Membrii nu au acces în zonele din cadrul STAR GYM care sunt destinate exclusiv personalului acestora.

– Membrilor care efectuează exerciţii cu greutăţi li se recomandă să solicite sprijinul unui antrenor al STAR GYM sau al unui alt Membru / unui partener de antrenament. La încheierea fiecărei şedinţe de antrenament, Membrii vor pune la locul special destinat, din cadrul sălii de antrenament, toate greutăţile precum şi orice alte echipamente utilizate în cadrul antrenamentului.

– În scopul menţinerii unui grad înalt de igienă, toţi Membrii trebuie să folosească, în timpul antrenamentului, prosoape şi să depoziteze orice deşeuri în spaţiile special amenajate în acest scop în interiorul centrelor de sănătate.

– Este strict interzisă expunerea părţilor intime ale corpului de către Membri sau de către invitaţii acestora, în sălile de antrenament.

– Membrii sunt obligaţi sa nu blocheze aparatele multifuncţionale cu multe seturi de exerciţii dacă şi alţii doresc să le utilizeze. Membrii şi Vizitatorii trebuie să respecte limitele de timp stabilite pentru utilizarea aparatelor de forţă şi cardio. Halterele şi greutăţile nu pot fi folosite pe echipamentul cardiovascular.

– În situația producerii unor daune voluntare sau involuntare asupra echipamentelor disponibile în incinta centrului fitness precum și a obiectelor ce fac parte din el, STAR GYM își rezervă dreptul de a cere despăgubiri materiale persoanei / persoanelor care au săvârșit aceste lucruri.

– În cazul în care Membrul a săvârşit vreuna dintre faptele menţionate mai sus, acesta urmează să fie îndepărtat imediat din incinta clubului, aplicându-i-se totodată şi interdicţia de a mai intra în incinta STAR GYM. Totodată, STAR GYM îşi rezervă dreptul de a rezilia Contractul/Abonamentul, fără a fi necesară punerea în întârziere a Membrului (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil), caz în care preţul Abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către STAR GYM cu titlul de daune prestabilite.

– Conducerea clubului își rezervă dreptul de a își selecta clientela și de a refuză accesul persoanelor care au avut abonamentul anulat